Καταστατικό

Published by admin on Πέμ, 08/04/2011 - 22:35

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

 

ΚΕΦ Α′

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 1.

1.      Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Α’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» , με έδρα το Δήμο Πειραιά.

2.       Η σφραγίδα έχει στρογγυλό σχήμα. Στο κέντρο φέρει την κεφαλή του Ρήγα Φεραίου και περιμετρικά την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του Σωματείου.

Άρθρο 2.

Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Μέλη του είναι οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και όποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία των περιοχών των Δήμων Πειραιά, Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής, Διαμερίσματος Πειραιά και εντάσσεται στη δύναμη της Δ.Ο.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της.

 

ΚΕΦ Β΄

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.      Η ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση των συνταγματικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.

2.      Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

3.      Η καταβολή κάθε προσπάθειας για την προαγωγή της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια των εθνικών και θρησκευτικών μας παραδόσεων, της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου της παιδαγωγικής επιστήμης.

4.      Η βελτίωση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.

5.      Η πνευματική εξύψωση των μελών του συλλόγου, η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, η καθοδήγηση και η ειδίκευσή τους, όπως και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

6.      Η προβολή του κλάδου των δασκάλων και νηπιαγωγών σε όλους τους τομείς της ζωής, σαν εθνικού και πνευματικού παράγοντα πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.

7.      Η αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας- δασκάλας και νηπιαγωγού, σαν κοινωνικό λειτούργημα και η νομική της κατοχύρωση από την πολιτεία.

8.      Η προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκδικήσεων των δασκάλων για τη λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων, αλλά και των προβλημάτων όλης της εκπαίδευσης.

9.      Η ανάδειξη του δασκάλου σε υπεύθυνο κοινωνικό παράγοντα, απαραίτητο για την πρόοδο της περιοχής που υπηρετεί και ολόκληρου του Έθνους.

10.  Η θετική βοήθεια στο Δήμο αλλά και στην πολιτεία για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού, και γενικά της οικογένειας και για να ανυψωθεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής.

11.  Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών του συλλόγου, πρωταρχικού κοινωνικού κυττάρου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της χώρας γενικότερα.

12.  Η καλλιέργεια των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

13.  Η υλική συμπαράσταση σε αναξιοπαθούντα μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 4.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα παρακάτω μέσα:

1.      Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από τις Γ.Σ. τις οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει.

2.      Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων.

3.      Συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π. για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

4.      Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λ.π. για την ενημέρωση, τόσο των μελών του, όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

5.      Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

6.      Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. σε κοινή προσπάθεια για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

7.      Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών, δημιουργεί βιβλιοθήκη, εκδίδει εφημερίδα, περιοδικά και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση των σκοπών του.

 

ΚΕΦ Γ΄

ΜΕΛΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 5- ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου είναι όλοι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και όποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της περιοχής του Συλλόγου και εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Προϊστάμενοι Γραφείων που υπηρετούν στην περιοχή του Συλλόγου.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ γίνονται οι συνταξιούχοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που κατοικούν στον νομό Αττικής μετά από γραπτή αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και από σχετική απόφασή του.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στο συνδικαλισμό και γενικότερα εξυπηρέτησαν τους σκοπούς του συλλόγου, καθώς και τα πρόσωπα εκείνα, που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πατρίδα.

Άρθρο 6 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή των μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται τους σκοπούς του συλλόγου και αφού τούτο καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής του.

Εάν το Δ.Σ. αρνείται να εγγράψει τον ενδιαφερόμενο ή αν δε δώσει απάντηση σε 15 μέρες, αυτός προσφεύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του- που εισάγεται υποχρεωτικά σ’ αυτή από το Δ.Σ. πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης- και που αποφασίζει κυριαρχικά.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ.  σαν τακτικό μέλος, αφού τακτοποιηθεί ταμειακά. Αν η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει για την εγγραφή του στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

Άρθρο 7- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται κάθε μέλος που:

α) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή ενός έτους.

β) Έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και Δ.Σ. και εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.

Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής ορίζεται με την απόφαση του Δ.Σ.

γ) Ανήκει σε άλλο Σωματείο ή Οργάνωση, που οι σκοποί του είναι αντίθετοι με τους σκοπούς και το Καταστατικό του Συλλόγου. Εξαιρούνται οι αναπληρωτές που μπορεί να είναι και μέλη του Συλλόγου αδιορίστων εκ/κών Δ.Ε.

δ) Τέλος, διαγράφεται αυτόματα κάθε μέλος που μετατίθεται εκτός της περιοχής του Συλλόγου ή τίθεται σε διαθεσιμότητα από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. ή οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή χάνει την ιδιότητα του Δασκάλου ή της Νηπιαγωγού.

Μέλος που διαγράφεται για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες μπορεί με αίτησή του να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά.

Το θέμα προτάσσεται των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε και το μέλος συμμετέχει κανονικά στις εργασίες, υπό τον όρο της ταμειακής τακτοποίησής του.

Δεν διαγράφονται τα μέλη που καταλαμβάνουν θέση Σχολικού Συμβούλου ή Προϊσταμένου Γραφείου Δ.Ε. ή είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας ή σε άλλη Υπηρεσία.

Μέλος που διαγράφτηκε μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του αν κατά τη γνώμη που εξέλειπαν οι λόγοι της διαγραφής του. Η αίτηση συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

Άρθρο 8. – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από γραπτή δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού καταβάλει τη συνδρομή του χρόνου που αποχωρεί.

Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει σαν μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 9.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα:

1.      Να καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Η καταβολή κάθε τακτικής και έκτακτης συνδρομής δίνει σε όλα τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Συλλόγου , δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα εκλογής τους.

Η συνδρομή καταβάλλεται σε δύο δόσεις: το ½ τον Οκτώβρη και το άλλο μισό (1/2) τον Δεκέμβρη. Το ύψος της συνδρομής ορίζεται πάντα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

2.      Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα Όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του.

3.      Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμα κι αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές.

4.      Να συμμετέχουν ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες του Συλλόγου για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

Τα έκτακτα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν το μισό της συνδρομής των τακτικών μελών. Μετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση και δραστηριότητα του Συλλόγου και παραβρίσκονται στην Γενική Συνέλευση με συμβουλευτική ψήφο.

 

Άρθρο 10 – ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

1.      Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

2.      Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα Όργανα του Συλλόγου, με τον περιορισμό της ταμειακής ενημέρωσής τους.

3.      Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

4.      Να υποβάλουν προβλήματα- αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση και να αναφέρονται για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μέσου του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

 

ΚΕΦ Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11.

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1.      Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών

2.      Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών

3.      Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος

4.      Έσοδα από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων

5.      Κρατικές επιχορηγήσεις

6.      Κάθε άλλη παροχή προς τον Σύλλογο, που γίνεται αποδεκτή εφόσον δεν τάσσονται όροι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζει η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

 

ΚΕΦ Ε΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Άρθρο 12.

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 13. – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρμοδιότητες

 

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Συλλόγου και ειδικότερα:

1.      Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για την ίδρυση ειδικών επιτροπών εργασίας.

2.      Ελέγχει τα λοιπά όργανα και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή και τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

3.      Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.      Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1-9 και τελειώνει την 31-8 του επόμενου έτους.

5.      Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή, διαγραφή ή επανεγγραφή των τακτικών μελών και εκλέγει τα επίτιμα μέλη.

6.      Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

7.      Εκλέγει το Προεδρείο σε κάθε τακτική Γεν. Συνέλευση μετά από πρόταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.      Εκλέγει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου για τις Γ.Σ. της «Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.) και ορίζει τη διάρκεια της θητείας τους σε δύο (2) χρόνια, αρχόμενης από την 68η Γ.Σ. του κλάδου, ελέγχει τις ενέργειες και τυχόν παραλείψεις τους καθώς και το έργο των αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

9.      Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου.

 

Άρθρο 14.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.      Τακτικά δύο φορές το χρόνο:

α) το μήνα Οκτώβριο

β) το μήνα Ιούνη

Η Γενική Συνέλευση του Οκτώβρη θα αποκαλείται στο εξής πρώτη Τακτική Γεν. Συνέλευση και η Συνέλευση του Ιούνη δεύτερη Τακτική Γεν. Συνέλευση.

2.      Έκτακτα όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο ή όταν ζητήσει αυτό εγγράφως το 1/5 των τακτοποιημένων ταμειακά μελών του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε 15 το πολύ μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Εάν το Δ.Σ. αρνηθεί την έκτακτη Γεν. Συνέλευση τότε οι ενδιαφερόμενοι προσφεύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο που τους εξουσιοδοτεί ή όχι να συγκαλέσουν τη Συνέλευση.

3.      Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αποστείλει γνωστοποίηση, για τη συγκρότηση της Γεν. Συνέλευσης – Τακτική και Έκτακτη- σ’ όλα τα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) μέρες πριν από την πραγματοποίησή της με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, το χρόνο και τον τόπο συνεδρίασης.

Άρθρο 15. – ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.      Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των Γ.Σ. ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού. Ειδικότερα, όμως για κάθε Γ.Σ. τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και αναγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ.

Άρθρο 16

Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ως εξής:

1.      Στην πρώτη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

2.      Σε περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί το παραπάνω ποσοστό στην πρώτη συνεδρίαση καλείται νέα με τα ίδια θέματα, ύστερα από 3 το λιγότερο και μέσα σε 10 το περισσότερο ημέρες από την πρώτη συνέλευση.

Η δεύτερη Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με τα παρόντα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, οι δε αποφάσεις της είναι νόμιμες.

3.      Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ολομέλειας των Προέδρων, βρίσκεται σε απαρτία, όταν ενυπόγραφα συμμετέχει το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου και η απόφαση που λαμβάνεται για κάθε θέμα πρέπει να συγκεντρώνει τα ¾ συν 1 των παρόντων, (που δεν μπορεί να είναι κατά την ώρα της ψηφοφορίας λιγότεροι από το 1/5 των μελών του συλλόγου), διαφορετικά δεν θεωρείται απόφαση.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 αναφέρονται στην τρίτη κατά σειρά συνέλευση του Συλλόγου.

Άρθρο 17. - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.      Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών, εκτός όπου ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

2.      Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Η Εφορευτική Επιτροπή με φανερή ψηφοφορία, ενώ η εκλογή αντιπροσώπων του Συλλόγου για τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, καθώς και για ζητήματα εμπιστοσύνης.

3.      Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση του χεριού, ουδέποτε δια «βοής» εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

4.      Σε περίπτωση ισοψηφίας όταν πρόκειται:

α) για εκλογή προσώπου γενικά γίνεται  κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή και με την παρουσία των ενδιαφερόμενων.

β) Για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν παίρνεται απόφαση, επανέρχεται αυτό σ’ άλλη συνέλευση.

Άρθρο 18. –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά τη συγκέντρωση των μελών και τη διαπίστωση απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκλέγεται (άρθρο 13 παρ. 7) ο Πρόεδρος και δύο (2) ακόμα μέλη του Προεδρείου.

Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. δίνει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές, αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια των εργασιών, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ., υπογράφει τα Πρακτικά.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. και εφόσον απαιτείται, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2. που αναλαμβάνει την ευθύνη της διενέργειας των αρχαιρεσιών, που τυχόν υπάρχουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Εφορευτική Επιτροπή, που προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, παραλαμβάνει τους εκλογικούς καταλόγους από το Δ.Σ. διενεργεί τις αρχαιρεσίες όπως οι νόμοι και το Καταστατικό ορίζουν, αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και της διαλογής των ψηφοδελτίων, συντάσσει και υπογράφει το σχετικό Πρακτικό, που ενσωματώνεται στο Πρακτικό των εργασιών της Γ.Σ.

 

Άρθρο 19. – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1.      Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.      Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού χωριστά οι υποψήφιοι για τι Δ.Σ. για τη Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

3.      Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4.      Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου (5) πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με τα έξοδα του Συλλόγου.

5.      Πριν από την ψηφοφορία δίνεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

6.      Οι έδρες του Δ.Σ. της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψήφιων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7.      Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

8.      Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

9.      Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους  που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

10.  Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

11.  Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12.  Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο ομοιόμορφο αδιαφανή.

13.  Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια, θα γράφεται η φράση «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών. Τέλος θα γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση που η εκλογή αντιπροσώπων για τις Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. γίνει με ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, τούτο θα συντάσσεται με όμοιο τρόπο όπως και το προηγούμενο.

14.  Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι 9 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι 3 σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι τόσους σταυρούς για τους αντιπροσώπους , όσοι και οι αναλογούντες αντιπρόσωποι. Η θητεία των αντιπροσώπων για τις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου είναι διετής. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Άρθρο 20. – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.      Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2.      Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα ψηφισάντων.

3.      Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

4.      Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

5.      Μετά το πέρας των Εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

 

Άρθρο 21. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σύλλογο διοικεί Δ.Σ. 7/μελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Άρθρο 22. – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1.      Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους:

α) Πρόεδρο

β) Αντιπρόεδρο

γ) Γεν. Γραμματέα

δ) Ταμία και

ε) Τρία Μέλη

2. η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στη πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό μέσα σε 5 μέρες από την εκλογή του από το Σύμβουλο, που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.

 

Άρθρο 23. – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετά τη συγκρότησης σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

 

Άρθρο 24.-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.      Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση 4 τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2.      Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

3.      Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον (4) τέσσερα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρείς (3) φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται η απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται ξανά για να συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση.

4.      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο σε σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5.      Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές, έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

 

Άρθρο 25. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2.      Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που του ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3.      Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για την μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4.      Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5.      Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλόμενων.

6.      Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

7.      Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

8.      Εκτελεί τις αποφάσεις τις ομοσπονδίας.

9.      Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.

10.  Εισηγείται στη Γ.Σ. την αύξηση ή μείωση της συνδρομής των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή της.

11.  Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12.  Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 26.- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.      Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο σε σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.

Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε.

2.      Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσότερων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3.      Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Πρόεδρου.

4.      Αν αποχωρήσει ο πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5.      Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ γίνεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

6.      Σε περίπτωση που παραιτούνται 4 μέλη, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση, μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 27. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.      Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ’ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ. αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.

Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς ή κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

2.      Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις. 

 

Άρθρο 28. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.      Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.

2.      Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

Άρθρο 29. - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΚΑΙ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου.

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει στα καθήκοντα τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει.

 

Άρθρο 30. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει την συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

 

 

 

Άρθρο 31. – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην πρώτη ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

 

ΚΕΦ. Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 32.

Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Άρθρο 33.

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό η οποία και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 34.

Ό, τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

Άρθρο 35.

Ο Σύλλογος εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

            Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 35 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολο του Γ.Σ. της 7 Ιουνίου 2000, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων.

 

Η Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας

 

Στέλλα Ευσταθοπούλου                                                                        Μαίρη Σφήκα