ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Καταρχήν στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) sto  rigasfereospeiraias@gmail.com  με θέμα " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ " με τα παρακάτω στοιχεία :


1. Γράφω το Επώνυμο το Όνομα  και την Ειδικότητά μου ( ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων μου)

 

     Ο διαχειριστής του συστήματος, αφού ελέγξει το Ονοματεπώνυμο του αιτούντος αν αποτελεί μέλος του Συλλόγου , θα του αποστείλει το συντομότερο κωδικούς πρόσβασης σε απαντητικό  e-mail.

     Μετά την αποστολή των κωδικών πρόσβασης, ο πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος  έχει τη δυνατότητα  να αλλάξει τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης που του δόθηκε αφού συνδεθεί  επιλέγοντας : Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ με άλλο συνθηματικό επιλογής του!