ΔΟΕ - Κινητοποίηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου - 3ωρη στάση εραγσίας

Published by uploader1 on Τρί, 01/10/2023 - 13:39
Περίληψη ανάρτησης: 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωϊνού κύκλου – 3 πρώτες του απογευματινού) την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 με συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στις 13.00. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε. Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να θέσει τέρμα στην ομηρία των χιλιάδων νεοδιόριστων συναδέλφων μας που συμπλήρωσαν και συμπληρώνουν την προβλεπόμενη από τον νόμο διετία  ως δόκιμοι  νεοδιόριστοι και δεν έχουν μονιμοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να τους χρησιμοποιήσει για να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του νόμου 4823/21, την οποία εξακολουθεί να αντιπαλεύει ο κλάδος με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του.