ΔΟΕ - Ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε ρόλο δικαστή αποφαίνεται περί του «νομιμοποιητικού ερείσματος» των στάσεων εργασίας. Έλεος. Συνεχίζουμε αποφασιστικά. Οι στάσεις εργασίας είναι νόμιμες

Published by uploader1 on Τρί, 06/04/2024 - 19:40
Περίληψη ανάρτησης: 

Παραβιάζοντας, για μια ακόμη φορά, κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αντιποιείται την ιδιότητα του δικαστή και αποφαίνεται περί των στάσεων εργασίας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο αποτροπής της εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής – αντιεπιστημονικής «αξιολόγησης», ότι «η τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ως άνω προκηρυχθείσες στάσεις εργασίας σε καθημερινή βάση, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου (για τους εκπαιδευτικούς) και μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουλίου (για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ), δεν έχει κανένα νομιμοποιητικό έρεισμα.».