ΔΗΣΥ - Διαδικασία παραίτησης-συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

Published by uploader1 on Παρ, 02/19/2021 - 08:13
Περίληψη ανάρτησης: 

Το Υπουργείο Παιδείας, για μια ακόμα φορά αιφνιδιαστικά, όπως το συνηθίζει άλλωστε, προχώρησε, εν μέσω πανδημίας, στην αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 46 του Ν.4777/17-02-2021 τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 ως εξής:«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ηερών από την έναρξη ισχύς του νόμου, δηλ. έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου.