ΔΟΕ - Αίτημα συνάντησης με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. για τη σειρά προβλημάτων που υπάρχουν στους πίνακες ειδικής αγωγής και για τον κίνδυνο αποκλεισμού από τους διορισμούς λόγω σύγχυσης για την πληρωμή παραβόλου

Published by uploader1 on Κυρ, 11/24/2019 - 18:46
Περίληψη ανάρτησης: 

Από τον Ιούνιο του 2019, όταν διαφάνηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τον μόνιμο διορισμό εξ αιτίας σύγχυσης που δημιουργήθηκε σχετικά με την κατάθεση του ηλεκτρονικού παραβόλου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πέρα από την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης, σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας όσο και με το Α.Σ.Ε.Π. συνέβαλε στο να λυθεί το ζήτημα σε ό,τι αφορούσε τους συναδέλφους που βρίσκονταν εκτός της προθεσμίας της αίτησης αλλά εντός της προθεσμίας του taxisnet, οι οποίοι, τελικά, συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες.