ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - Αποφάσεις Β Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5-6-2018

Published by uploader1 on Τρί, 06/12/2018 - 19:00
Περίληψη ανάρτησης: 

Το νομοσχέδιο για την «αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» έρχεται να συμπληρώσει το αντιεκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο των μνημονιακών αναδιαρθρώσεων και περικοπών (ΠΔ 79, εργασιακό 30ωρο, μηδενικοί διορισμοί). Προωθεί τον στόχο της ενδιάμεσης έκθεσης του ΟΟΣΑ για «διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης», φιλοδοξώντας να μετατρέψει όλους τους εκπαιδευτικούς σε αξιολογητές των στελεχών εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων. Διαμορφώνει μια νέα, πιο σύνθετη, συγκεντρωτική και γραφειοκρατική δομή εποπτικού ελέγχου στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Αποδομεί την ειδική αγωγή, αλλάζοντας τον ρόλο των ΚΕΔΔΥ, μεταθέτοντας στους εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης την αντιμετώπιση και αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.